شهرداری گلبهار
شهر دانایی و توانایی
شهرداری گلبهار
شهر دانایی و توانایی
Previous
Next
شهردار گلبهار

سید ابوالفضل فاضلی حق پناه

معرفی شهردار

سید ابوالفضل فاضلی حق پناه

کارشناس ارشد دفتر فنی استانداری.

دبیر و نایب رئیس انجمن صنفی مهندسان معمار استان.

 عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان.

 نایب رئیس شورای حل اختلاف سازمان نظام مهندسی استان.

 همکاری با مهندسان مشاور ره آورد معماری و شهرسازی و نیز مهندسان مشاور پاژپندار.

 مدرس دانشگاه.

ارتباط با شهردار

ارتباط با شهردار

درخواست ملاقات

درخواست ملاقات با شهردار

این هفته در شهرداری گلبهار

۱۳۹۹ بهمن

هفته ۲

ش ۲۷
ی ۲۸
د ۲۹
س ۳۰
چ ۱
پ ۲
ج ۳
ش ۴
ی ۵
د ۶
س ۷
چ ۸
پ ۹
ج ۱۰
ش ۱۱
ی ۱۲
د ۱۳
س ۱۴
چ ۱۵
پ ۱۶
ج ۱۷
ش ۱۸
ی ۱۹
د ۲۰
س ۲۱
چ ۲۲
پ ۲۳
ج ۲۴
ش ۲۵
ی ۲۶
د ۲۷
س ۲۸
چ ۲۹
پ ۳۰
ج ۱