سوالات متداول شهرسازی

.

 • گزارش توجیهی شهرسازی چیست؟

  گزارش توجیحی اغلب برای توسعه آتی موضع هایی از شهر تهیه می‌شوند و مخاطب آن معمولا کمیسیون ماده پنج است. در این نوع گزارش ها سعی برآن است تا با توضیح و تفصیل وضع موجود و تحلیل آن، نیازها مورد بررسی قرار گیرد و با چشم اندازی برای آینده، طرح مورد نظر ارایه گردد. هدف اصلی از تدوین گزارش توجیهی ارائه ادله جهت مناسب بودن طرح یا طرح های پیشنهادی ارایه شده می باشد تا بتوان رای کمیسیون های مربوطه را اخذ نمود.

 • منظور از خدمات شهری چیست؟

  خدمات شهری در معنای عام خود می تواند بسیاری از فعالیتهای خدماتی مورد نیاز برای اداره امور شهری را در برگیرد. اما باید این نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه بندی فعالیتها در مورد خدمات شهری، وابستگی شدیدی به نحوه مدیریت شهری دارد.

  خدمات شهری را در ایران می توان به ۴ گروه عمده به شرح زیر تقسیم کرد:

  الف- خدمات بهداشت محیط
  ب- خدمات رفاهی و تفریحی
  ج- خدمات حفاظتی و ایمنی
  د- خدمات حمل و نقل عمومی و ترافیک

 • قیمت گذاری ملک توسط چه کسی صورت می گیرد؟

  بطور کلی قیمت گذاری ملک در صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری است. لیکن قیمت اراضی یا ساختمان و املاک و خسارت مربوط به آنها از طریق توافق دستگاه های اجرایی و صاحبان و مالکان آن تعیین می شود. در صورتی که توافق بین دستگاه دولتی و مالک حاصل نشود هیاتس مرکب از سه کارشناس رسمی تشکیل خواهد شد.

 • تفاوت تفکیک و افراز چیست؟

  تفکیک اراضی، به معنای جداسازی و تبدیل یک ساختمان یا ملک ویا زمین به قطعات کوچکتر است، درحالیکه افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء یک زمین ، به عبارتی عمـل جداسازی سهم هر شریک و خارج کردن سهم مشاعی و دادن آن به مالک را افراز گویند.

  در تفکیک، زمین با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (ضوابط و مقررات شهرسازی) قطعه قطعه می شود و شامل اموال غیرمشاعی و مشاعی است. تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهم مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد.