لوگو سایت

ارتباط مستقیم شهردار گلبهار با شهروندان از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷

علیرضا اصغری شهردار گلبهار در برنامه " روی خط شهر " به مدت دو ساعت به طور مستقیم پاسخگوی تماس های تلفنی شهروندان با سامانه 137 بودند که در این مدت زمان به 19 تماس تلفنی شهروندان پاسخ دادند.

در پایان شهردار گلبهار از مشارکت مردم تقدیر نمود و بیان داشت: برنامه ریزی جهت ارتباط بیشتر شهروندان به صورت مستقیم  از طریق سامانه 137 را خواهیم داشت .

اصغری افزود:  بسترهای مناسبی جهت ارتباط مردم  با شهرداری از قبیل سایت شهرداری  به آدرس  www.golbahar.ir ، ارسال پیامک به شماره 3000703339   و تلفن 137 جهت دریافت و پیگیری مسائل و مشکلات شهری راه اندازی شده است.