لوگو سایت

با حضور معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان رضوی مجتمع مسکونی پاژ افتتاح و به بهره برداری رسید.

با حضور میرجعفریان معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان رضوی مجتمع مسکونی پاژ افتتاح و به بهره برداری رسید.

در این مراسم شهردار ، رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر و همچنین معاون و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران گلبهار حضور داشتند.