لوگو سایت

بازدید استاندار خراسان رضوی از روستاهای شهرستان گلبهار و گفتگو با مردم و رسیدگی به مشکلات

محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی از روستاهای شهرستان گلبهار بازدید و با مردم گفتگو و به مشکلات آنان رسیدگی کرد.