لوگو سایت

۴۰ مصوبه برای پیشرفت و آبادانی شهرستان گلبهار در بیست و ششمین سفر شهرستانی

استاندار خراسان رضوی در جلسه سفر به شهرستان گلبهار مطرح کرد؛ ۴۰ مصوبه برای پیشرفت و آبادانی شهرستان گلبهار در بیست و ششمین سفر شهرستانی

 

محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی گفت: مصوبات جلسه جمع‌بندی سفر به شهرستان گلبهار زمانبندی دارد و همه دستگاه‌های اجرایی استان باید این ۴۰ مصوبه را لازم الاجرا بدانند.