لوگو سایت

جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری گلبهار برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری گلبهار پس از تاسیس شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلبهار ، شهردار گلبهار در این جلسه گفت: شناسایی فرصت های اقتصادی ، تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری ، حذف و تسهیل موانع اداری از اهداف برگزاری کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری می باشد.

علیرضا اصغری افزود: در دوره جدید مدیریت شهری شاهد افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح های مدیریت شهری و حرکت در مسیر دستیابی به مقصد نخست گردشگری و توریسم در سطح منطقه خواهیم بود.

در ادامه سید محمد سید عبداللهی رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار گفت: یکی از راههای توسعه و آبادانی شهر جذب سرمایه گذار بوده که این جذب باعث  توسعه و رونق شهر در اقتصاد و فرهنگ خواهد بود و کمیسیون سرمایه گذاری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

همچنین ماریا فرشچی نائب رئیس و  رئیس کمیسیون توسعه و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر گلبهار گفت: افزایش مشارکت و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی یکی از رویکردهای اصلی شورای اسلامی شهر گلبهار می باشد و در تحقق این مهم تلاش خواهیم کرد.

گفتنی است: شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری گلبهار مورد بررسی قرار گرفت و جهت تائید نهایی و تصویب به شورای اسلامی شهر گلبهار ارسال شد.