لوگو سایت

بازدید میدانی شهردار واعضای شورای اسلامی شهر گلبهار از حاشیه جاده سنتو به منظور مکانیابی استقرار پلیس راه

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار از اراضی حاشیه جاده سنتو جهت استقرار پلیس راه شهرستان گلبهار بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر گلبهار ، علیرضا اصغری شهردار گلبهار در این بازدید گفت: استقرار ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی در شهرستان از جمله پلیس راه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بزودی با استفاده از نظرات کارشناسی پلیس راه استان و همیاری و همکاری شورای اسلامی شهر گلبهار اختصصاص زمین جهت احداث پلیس راه محقق خواهد شد.