لوگو سایت

بازدید سرزده شهردار واعضای شورای اسلامی شهر گلبهار از آموزش نیروهای آتش نشانی

شهردار گلبهار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار به صورت سرزده از آموزش در ارتفاع و سیستم نجات از چاه نیروهای آتشنشانی بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر گلبهار ، علیرضا اصغری شهردار گلبهار ضمن خداقوت به آتشنشانان بیان داشت : آتش نشانی یکی از ادارات مهم شهرداری  در حفظ جان و سلامت شهروندان  می باشد اکه لازم است آمادگی خود را جهت ارائه عملکرد خوب و ارتقاء سطح ایمنی و کمک به شهروندان حفظ کرده و روز به روز از آمادگی بیشتری برخوردار شوند.

شهردار گلبهار با اشاره به سختی عملیات نجات از چاه و لزوم بروزرسانی لوازم مرتبط با این عملیات دستورسریع خرید و تجهیز آتش نشانی گلبهار به سه پایه نجات به همراه متعلقات مربوط (وینچ و ...) صادر و تاکید نمود ادارات مرتبط در شهرداری تامین مالی ، خرید و ... در اولین فرصت در دستور کار قرار داده و گزارشات به شخص شهردار ارائه گردد.

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهرگلبهار از خدمات به موقع و سریع آتشنشانی شهرداری گلبهار تقدیر نمودند.