لوگو سایت

از نظامنامه اجرایی و نظارتی حمل و نقل دانش آموزی گلبهار رونمایی شد

شهردارگلبهار در جلسه شورای اموزش و پرورش شهرستان گلبهار از نظامنامه اجرایی و نظارتی حمل و نقل دانش اموزی رونمایی نمود.

به گزارش  روابط عمومی شهرداری گلبهار: علیرضا اصغری  در حاشیه رونمایی این نظامنامه بیان داشت:  این نظامنامه که به همت کارشناسان اداره حمل و نقل و ترافیک در 3 فصل تهیه گردیده در برگیرنده حقوق متقابل اضلاع خدمت ( شرکت های مجری، مدیران مدارس و رانندگان ) در حلقه حمل و نقل دانش اموزی است که مجموعه قوانین و مقررات حاکم در این بخش گرداوری و بصورت کاربردی و عملیاتی ارائه گردیده است .

وی افزود : این نظامنامه در فصل اول بر ضوابط و مکانیزم بازرسی و نظارت در سرویس مدارس ، در فصل دوم بر اقدامات اجرایی و نظارتی مدیران مدارس و در فصل سوم بر الزامات اجرایی و نظارتی شرکت های مجری حمل و نقل دانش آموزی اشاره دارد .

شهردار گلبهار با اشاره به نقش شهرداری در نظارت سرویس های مدارس اظهار داشت: بنا بر تصمیمات کارگروه ماده 18 حمل و نقل دانش اموزی شهرستان گلبهار، 3 شرکت پس از سیر مراحل قانونی، بعنوان شرکت های مجاز مجری سرویس دانش اموزی در سال تحصیلی 1401 1400 تعیین و در جهت ساماندهی حمل و نقل دانش اموزی به مدارس سطح شهرستان معرفی گردیدند که متعاقبا اطلاع رسانی در خصوص این شرکت ها و مسیرهای تحت پوشش انجام خواهد شد.   


شهرداری گلبهار

آخرین خبرهای گلبهار

شهرداری گلبهار

این هفته در گلبهار

شهرداری گلبهار

برچسب ها