لوگو سایت

اجرای هشتک من با افتخار یک گلبهاری ام توسط شهرداری گلبهار

شهردار گلبهار گفت: جهت ترویج فرهنگ احساس تعلق به شهر گلبهار هشتک من با افتخار یک گلبهاری ام در فضای مجازی و رسانه ای اجرا و برنامه ریزی شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار ، علیرضا اصغری با اعلام این خبر گفت: برای حس تعلق همشهریان گرامی به شهر گلبهار تصمیم بر آن شد که در فضای رسانه ای و مجازی از # من- با-افتخار-یک-گلبهاری-ام را اجرایی کنیم که توسط واحد روابط عمومی این مهم در حال اجرا می باشد.

وی افزود:  مدیران گروه ها ، کانالها  و فضاهای رسانه ای که به صورت مجازی فعالیت می کنند نسبت به ترویج و گسترش هشتک من با افتخار یک گلبهاری ام در کنار انعکاس اخبار و موارد دیگر بکار ببرند تا همشهریان گلبهار احساس تعلق به شهر را در خود افزایش دهند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گلبهار ، علیرضا اصغری با اعلام این خبر گفت: برای حس تعلق همشهریان گرامی به شهر گلبهار تصمیم بر آن شد که در فضای رسانه ای و مجازی از # من- با-افتخار-یک-گلبهاری-ام را اجرایی کنیم که توسط واحد روابط عمومی این مهم در حال اجرا می باشد.

وی افزود:  مدیران گروه ها ، کانالها  و فضاهای رسانه ای که به صورت مجازی فعالیت می کنند نسبت به ترویج و گسترش هشتک من با افتخار یک گلبهاری ام در کنار انعکاس اخبار و موارد دیگر بکار ببرند تا همشهریان گلبهار احساس تعلق به شهر را در خود افزایش دهند.


شهرداری گلبهار

آخرین خبرهای گلبهار

شهرداری گلبهار

این هفته در گلبهار

شهرداری گلبهار

برچسب ها