لوگو سایت

ملاقات مردمی شهردار گلبهار برگزار شد

دیدار چهره به چهره مهندس علیرضا اصغری شهردار گلبهار طبق هفته های قبل برگزار شد