لوگو سایت

مانور عملیاتی آتشنشانی شهرداری گلبهار

به مناسبت هفته ایمنی و آتش نشانی ، مانور عملیاتی آتشنشانی شهرداری گلبهار برگزار شد.