لوگو سایت

بازدید مسئولین و معتمین شهرستانهای چناران و گلبهار از پروژه مترو

نماینده مردم گلبهار و چناران در مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولین و معتمدین شهرستانهای گلبهار و چناران از مسیر مترو مشهد-گلبهار-چناران بازدید کرد.