لوگو سایت

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار با دادستان جدید شهرستان گلبهار

اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار با قاضی علیزاده دادستان جدید شهرستان گلبهار دیدار و گفتگو کردند.