لوگو سایت

کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک شهرداری گلبهار برگزار شد

چهارمین جلسه کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک شهرداری گلبهار با حضور شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار ، رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان چناران و نماینده شرکت های مسافربری برون شهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و و شورای اسلامی شهر گلبهار ، این جلسه به منظورتقویت تعاملات و ارائه خدمات به موقع و مطلوب در بخش حمل ونقل برون شهری و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات برگزار شد.