لوگو سایت

دیدار منتخبین شورای اسلامی شهر گلبهار با پرسنل شهرداری

منتخبین شورای اسلامی شهر گلبهار با حضور در شهرداری با پرسنل دیدار و هفته شهرداری ها را تبریک گفتند.