لوگو سایت

تجمع بانوان محجبه گلبهاری

به مناسبت هفته عفاف و حجب بانوان محجبه گلبهار در میدان غدیر شهر گلبهار تجمع نمودند و قطعنامه حمایت از حجاب را قرائت نمودند.


شهرداری گلبهار

آخرین خبرهای گلبهار

شهرداری گلبهار

این هفته در گلبهار

شهرداری گلبهار

برچسب ها