لوگو سایت

دیدار شهردار با رئیس دادگستری ودادستان شهرستان گلبهار

مهندس اصغری شهردار گلبهار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان گلبهار دیدار و گفتگو کردند.