لوگو سایت

عملیات امداد و نجات توسط آتشنشانی

عملیات امداد ونجات دو نفر مقنی توسط آتش نشانی گلبهار ، مشهد و چناران انجام شد

در این عملیت شهردار ، دادستان و نیروهای انتظامی و همچنین گزارش 5 صدا وسیما  حضور داشتند.


شهرداری گلبهار

آخرین خبرهای گلبهار

شهرداری گلبهار

این هفته در گلبهار

شهرداری گلبهار

برچسب ها