لوگو سایت

جلسه نظارت بر هیات مدیره های مسکن مهر برگزار شد

جلسه نظارت بر هیئات مدیره مجتمع های مساکن مهر گلبهار با حضور مسئولین در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر گلبهار برگزر شد.


شهرداری گلبهار

آخرین خبرهای گلبهار

شهرداری گلبهار

این هفته در گلبهار

شهرداری گلبهار

برچسب ها