لوگو سایت

دوره آموزشی امور قرار دادها در محل شهرداری گلبهار برگزار شد

شهردار گلبهار گفت:اولین دوره آموزشی امور قرار دادها و سامانه ستاد ایران با حضور کارشناسان مالی و حقوقی برگزار شد.

علیرضا اصغری افزود: در این دوره آموزشی اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار و کارشناسان مالی وحقوقی شهرداری های گلبهار ، گلمکان و چناران با محوریت سازمان بازرسی در محل شهرداری گلبهار حضور داشتند.

وی افزود: در این دوره ، اسناد مزایده ، مناقصه ، ترک تشریفات و ... مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار گلبهار بیان داشت: در این دوره آموزشی چالشهای موجود بر سر راه قرار دادهای مناقصات و مزایدات عمده بررسی و برای جلوگیری از رانت و یا نقصان در قرار دادها آموشهای لازم داده شد.