لوگو سایت

ملاقات مردمی شهردار گلبهار

ملاقات مردمی شهردار گلبهار طبق دوشنبه های هر هفته از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر در محل شهرداری گلبهار برگزار شد.


شهرداری گلبهار

آخرین خبرهای گلبهار

شهرداری گلبهار

این هفته در گلبهار

شهرداری گلبهار

برچسب ها