لوگو سایت

معرفی شرکت های مجری حمل و نقل دانش آموزی شهر گلبهار

شرکت های مجری حمل و نقل دانش آموزی شهر گلبهار به شرح یل اعلام می شود.

با عنایت به مفاد ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت کشور و در اجرای مفاد آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مصوب هیات وزیران و نظر به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و حسب مصوبات کارگروه ماده ۱۸ حمل و نقل دانش آموزان شهرستان گلبهار، شرکت های ذیل بعنوان شرکت های مجری حمل و نقل دانش آموزی شهر گلبهار در سال تحصیلی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ جهت اطلاع عموم معرفی می گردند .

 

شرکت گلها به مدیریت آقای حسینی تلفن ۰۹۱۵۱۱۹۵۴۱۹

شرکت باران به مدیریت خانم بابایی تلفن ۰۹۱۵۹۰۴۸۱۴۴

شرکت آزمون به مدیریت خانم داوری تلفن ۰۹۱۵۸۲۹۴۴۰۶


شهرداری گلبهار

آخرین خبرهای گلبهار

شهرداری گلبهار

این هفته در گلبهار

شهرداری گلبهار

برچسب ها