لوگو سایت

طرح جمع آوری پسماندهای خشک،

طرح جمع آوری پسماندهای خشک،با برگزاری مزایده طبق مصوبه ۳۶شورای اسلامی شهر گلبهار به شرکت فاطر فرداد فیدار واگذار وهمشهریان گرامی جهت جمع آوری با شماره تلفن های ۰۹۱۵۵۳۶۷۹۰۱ و ۰۹۳۳۶۸۵۴۰۱۷تماس ویا به آدرس گلبهار -بلوار بهمن ،تلاش ۹ مراجعه نمایند.


شهرداری گلبهار

آخرین خبرهای گلبهار

شهرداری گلبهار

این هفته در گلبهار

شهرداری گلبهار

برچسب ها